Samenstelling Bestuur


 

Jan van der Laan (1943), Voorzitter

In 1966 in dienst gekomen bij de Nedam. Via het bedrijfsbureau en later als projectleider betrokken geweest bij vele utiliteitsbouw projecten in Nederland. Vanaf 1975 verschillende functies vervuld in Saoedi Arabië, daarna voor BNI in Nederland projecten begeleid, vervolgens een regio geleid voor de woningbouw. Van 1990 tot 2002 betrokken geweest bij de uitvoering van grote bouwprojecten in Saoedi Arabië en later in Canada. Na beëindiging van BNI met vervroegd pensioen gegaan. 

In de afgelopen jaren bewust geworden dat wij als enkeling geen invloed kunnen uitoefenen op het beleid van het pensioenfonds en heb mij daarom direct bij de initiatiefnemers voor de oprichting van een VvP aangesloten. In ons huidig pensioenmodel bezitten wij als gepensioneerden met de premievrijen 2/3 van de pensioenaanspraken. Als gepensioneerden hebben wij geen stemrecht en slechts 1 persoon in het bestuur zonder praktische toegang tot zijn of haar achterban. In mijn beleving werkt dit model niet meer. De afgelopen tijd gebruikt om mij te verdiepen in de algemene pensioenproblematiek en met name ons eigen fonds. Vervult thans de functie van bestuurslid voor de VvP in oprichting en houdt zich bezig met pensioenzaken.

 

Michael Heitman (1951), Secretaris en Vice-voorzitter

In augustus 1975 bij Ballast Nedam in Amstelveen begonnen bij de afdeling Juridische Zaken en Assurantien. Vervolgens van september 1978 tot maart 1983 op diverse sites in het Midden-Oosten gewerkt, en aansluitend bij Grootel's Bouwmaatschappij in Eindhoven aan de slag gegaan. Daarna bij Bouw & Ontwikkeling werkzaam geweest tot  begin november 2016.

Tevens 20 jaar als bestuurslid aan het BN Pensioenfonds verbonden geweest. De daarbij opgebouwd kennis zal zeker van pas komen bij VP BN.

 

Frans Kiesewetter (1950), Penningmeester

Kwam als HBO’er (BE) in 1974 bij Ballast Nedam/Jobrotation via Interne Accountantsdienst. In 1978 bij BN International gestart als Financieel Controller voor de Midden Oosten organisatie. Vanaf 1980 tot 1987 als Project administrateur gewerkt in Saudi Arabie en als Controller in NL voor het verder ontwikkelen van de Administratieve Organisatie van BN International. In 1987/1988 Financieel Manager van projecten in het Caribische gebied. Van 1988 tot 1997 Financieel Manager Midden-Oosten in Riyadh Saudi Arabie en de laatste 3 jaar Controller in NL. Van 1997 tot 2003 Treasurer bij BN Holding. Verzorgen van cash-management , valuta/rente dealing, financiering en bankgaranties. Van 2004 tot 2011 gewerkt als Financieel Directeur bij een sierteelt exportbedrijf in Aalmeer (omzet EUR 120 mln.), waarna als ZZP ‘er eigen consultancy bureau.

Per 1 januari 2013 pensioen in laten gaan. Belangstelling voor het pensioenfonds en de pensioenmaterie vanwege de slechte resultaten. Fonds rendeert aantoonbaar slecht t.o.v. andere (bedrijfs)fondsen en de communicatie/beleidsinbreng tussen pensioengeechtigde en BNPF is onvoldoende. Kijken wat we kunnen verbeteren.

 

Theo Meulemans (1950), Pensioencommissie

In 1988 bij Bruil-Sanders Bouw, Bruil Bouw in dienst gekomen. In de jaren 1994-1995 heeft Ballast Nedam zich ontfermt over deze fusie. Tot 2004 gewerkt als project- c.q. regioadministrateur binnen de organisatie zowel in Amersfoort als Arnhem. In 2004 ben ik als administrateur van het ondernemingspensioenfonds van Ballast Nedam gaan werken in Nieuwegein. In 2012 vervroegd uitgetreden, de vroegpensioenregeling was inmiddels om zeep geholpen, maar met de bestaande regelingen kunnen uitzingen tot mijn pensioendatum.

In 2014 gekozen als pensioengerechtigde binnen het verantwoordingsorgaan van bpfBOUW en in 2018 herkozen.

Daar het in "pensioenland" nogal wat te doen is, probeer ik met mijn kennis de juiste bijdrage te leveren aan het totaal, maar in het bijzonder voor de pensioengerechtigde.

 

Arjen de Geus (1951), Lid Belanghebbendenorgaan (BO)

De heer De Geus was lid van het Verantwoordingsorgaan (VO) van Pensioenfonds Ballast Nedam i.l. Tevens is hij in het
verleden bestuurslid geweest van het Pensioenfonds Ballast Nedam i.l..
 
Arjen is in het verleden werkzaam geweest in diverse functies binnen Ballast Nedam Infra B.V. en is afgestudeerd Ingenieur.
 
 
 
 

Bert Groeneweg (1944), Algemene zaken

In 1982 bij Ballast Nedam Engineering in dienst gekomen als groepsleider tekenkamer voor buitenlandse projecten in Saudi Arabie (o.a. Jetty Jubail, Bahrein Causeway en Air Base Facilities). Van 1984 tot 1988 werkzaam als senior CAD Consultant, verantwoordelijk voor CAD implementatie, productie en ontwikkelingen. Van 1988 tot 1992 CAD manager, verantwoordelijk voor CAD productie en CAD ontwikkelingen t.b.v. de BNG projecten Sulayyil Air Base en Air Base Facilities. Van 1996 tot 2001 tevens voorzitter Centrale Ondernemingsraad en vanuit die functie ook lid van de COR Pensioencommissie. Van 1992 tot 2002: Senior CAD engineer voor CAD/CAE technologische projecten.
CAD teamleider Musi Pulp Mill project Indonesië. Hoofd tekenkamer HSL-4 ontwerp.

Vanaf 2002 met (vroeg)pensioen. De Vereniging van Pensioengerechtigden (VvP) kan een goed instrument zijn om de belangen van de pensioengerechtigden te behartigen bij het Ballast Nedam Pensioenfonds. Als ik via een VvP-bestuursfunctie een bijdrage kan leveren, ben ik daar uiteraard toe bereid.

 


Kees Wierda, Erelid

Grote belangstelling voor het pensioenfonds en de pensioenmaterie vanwege de slechter wordende resultaten, vooral omdat het fonds, in afwijking van de meeste bedrijfspensioenfondsen, sinds 2004 geen aanspraken meer kan maken op Ballast Nedam NV om eventuele tekorten bij te spijkeren. Kwam tot de conclusie dat individuele vragen en acties richting BNPF geen of weinig effect sorteren en nam daarom met een aantal oud-collega’s het initiatief een VvP op te richten. Tijdens de Algemene Vergadering van november 2018 is Kees tot erelid van de vereniging benoemd. In het voorjaar van 2020 is Kees na een langslepende ziekte overleden