Agenda's en Notulen Ledenvergaderingen


20231010 MH Notulen Jaarvergadering 2023 - Concept

Rooster van aftreden 20231031 MH Samenstelling Bestuur en Rooster van aftreden

20231010 BG VP BN Algemene Vergadering (handout)

20231010 MH Position paper VP BN

20231010 Bart de Bekker Stap Jaarvergadering VP BN (handout)

20231010 MH Agenda algemene vergadering van 10 oktober 2023

20231010 MH Aankondiging - uitnodiging AV van 2023

20211013 MH Notulen Jaarverg 2021 - Concept

20211013 MH Agenda algemene vergadering van 13 oktober 2021

20211013 MH Begeleidende brief AV.pdf

20211013 BG Presentatie VP BN Algemene vergadering (handout)

20211013 GF Presentatie STAP (handout)

20221011 MH Notulen Jaarverg 2022 - Concept

20221011 MH Agenda algemene vergadering van 11 oktober 2022

20221011 BG Presentatie VP BN Algemene Vergadering (handout)

20221011 Gerard Frankema Algemene Vergadering (handout)

20221011 Presentatie John Kerstens Koepel Gepensioneerden (handout)

20220909 MH Aankondiging en uitnodiging AV 20221011

Documenten 1-10, behorende bij de 'Algemene Vergadering VP BN op afstand'

  1. 20200930 BJ&BP Verslag Kascontrole cie
  2. 20200930 FK Algemene Vergadering, Rapport Leden Bestand en Financieel Verslag
  3. 20200930 JvdL Algemene Vergadering, Jaarverslag 2019
  4. 20200930 MH Algemene Vergadering VP BN op afstand
  5. 20200930 MH Samenstelling Bestuur en Rooster van aftreden
  6. 20200925 GF Verkort jaarverslag Pensioenkring Ballast Nedam
  7. 20200910 AdG Jaarverslagen overzichten Stap-BN, ABP, bpfBouw
  8. 20191009 MH Notulen Jaarvergadering 2019 - Concept
  9. 20190814 KNVG-NVOG 2019.967 Brief aan VVP-BNPF-bodemprocedure tegen de Staat
  10. 20190805 MH Brief aan KNVG en NVOG inz. bodemprocedure

20191019 MH Notulen Algemene vergadering (concept

20191009 Stap Presentatie VP BN Algemene vergadering (handout)

20191009 BG Presentatie VP BN Algemene vergadering (handout)

20191009 FV Naar een nieuw pensioenstelsel door: A.V. (Fons) Vleghels

20191009 NvdB Presentatie VP BN Algemene vergadering (handout)

20191009 MH Agenda algemene vergadering van 9 oktober 2019

20191009 MH Notitie aanpassing huish. regl. t.b.v. alg. ledenverg

20191009 MH Notitie aanpassing statuten t.b.v. alg. ledenverg

20190805 JvdL - brief KNVG NVOG bodemprocedure 01

20190805 JvdL - brief KNVG NVOG bodemprocedure 02

20190717 MH Concept (2) akte van statutenwijziging

20190715 MH Concept aangepast Huishoudelijk Reglement, versie 20190909

20181107 RvR Agenda Algemene Ledenvergadering & Notulen ALV 20170920 

20181107 RvR ALV notulen 7 november 2018

20181107 RvR Notulen Algemene Ledenvergadering

20171107 BG PowerPoint presentatie VvP-BNPf ALV (handout)

20171107 DV PowerPoint presentatie BNPF - Hr. D. Vis (handout)

20171107 GF PowerPoint presentatie APF Stap - Hr. G. Frankema (handout)

20170920 RvR Agenda Algemene Ledenvergadering

20170920 RvR Notulen Algemene Ledenvergadering

20170920 BG PowerPoint presentatie VvP-BNPf ALV (handout)

20170920 Span PowerPoint presentatie VGBN (handout)

20170920 BNPF PowerPoint presentatie ALV (handout)

20160913 RvR Notulen Algemene Ledenvergadering

20160913 BG PowerPoint presentatie (handout)

20160822 RvR Agenda Algemene Ledenvergadering

20150909 JD Agenda Algemene Ledenvergadering

20150909 JD Notulen Algemene Ledenvergadering

20150909 BG Handout Powerpoint presentatie (handout)

20140910 JD Agenda Algemene Ledenvergadering

20140910 JD Notulen Algemene Ledenvergadering

20140910 BG Handout Powerpoint presentatie (handout)

20130828 JD Agenda Algemene Ledenvergadering

20130828 JD Notulen Algemene Ledenvergadering

20130828 BG Handout Powerpoint presentatie (handout)

20130116 JD Notulen Oprichtingsvergadering

20121215 JD Agenda Oprichtingsvergadering