Samenstelling Bestuur


Ben Grundlehner (1946), Voorzitter.

In augustus 1972 in dienst getreden bij Ballast Nedam en begonnen als constructeur bij betonfabriek Liesbosch Beton.
In 1979 overgegaan naar Spanstaal alwaar in diverse technische en organisatorische functies werkzaam geweest en vanaf 1992 als algemeen directeur.
In 2008 met vervroegd pensioen gegaan waarna als adviseur tot 2012 actief geweest.

 

Michael Heitman (1951), Secretaris en Vice-voorzitter

In augustus 1975 bij Ballast Nedam in Amstelveen begonnen bij de afdeling Juridische Zaken en Assurantien. Vervolgens van september 1978 tot maart 1983 op diverse sites in het Midden-Oosten gewerkt, en aansluitend bij Grootel's Bouwmaatschappij in Eindhoven aan de slag gegaan. Daarna bij Bouw & Ontwikkeling werkzaam geweest tot  begin november 2016.

Tevens 20 jaar als bestuurslid aan het BN Pensioenfonds verbonden geweest. De daarbij opgebouwd kennis zal zeker van pas komen bij VP BN.

 

Theo Ruijter (1952), Penningmeester

Per 1 november 1987 in dienst getreden en meteen uitgezonden naar Saoedi-Arabië om voor BNG NV als projectadministrateur in Khamis-Mushayt aan de slag te gaan. Binnen 1 jaar overgeplaatst naar het hoofdkantoor in Riyadh om daar de overkoepelende financiële administratie voor de gehele SA organisatie te ondersteunen. In 1994 terug naar NL om daar voor verschillende BN bedrijven de financiële administratie te voeren. Mijn laatste aanstelling was hoofd financiële administratie bij Van Leeuwen Harmelen BV.

Per 1 januari 2015 met vervroegd pensioen gegaan en ingaande 1 januari 2018 mijn definitieve pensioen in laten gaan. Er gebeurt nogal wat in pensioenland en toen oud collega Frans Kiesewetter mij vroeg om zijn taak bij onze vereniging over te nemen, hoefde ik daar niet lang over na te denken. Per slot van rekening is het een kleine moeite, kom je op die manier nog eens in aanraking met oud collegae en blijf  je goed op de hoogte van de toch wel complexe materie rondom de pensioenen. Kortom je hoeft je niet te vervelen!

 

Theo Meulemans (1950), Pensioencommissie

In 1988 bij Bruil-Sanders Bouw, Bruil Bouw in dienst gekomen. In de jaren 1994-1995 heeft Ballast Nedam zich ontfermt over deze fusie. Tot 2004 gewerkt als project- c.q. regioadministrateur binnen de organisatie zowel in Amersfoort als Arnhem. In 2004 ben ik als administrateur van het ondernemingspensioenfonds van Ballast Nedam gaan werken in Nieuwegein. In 2012 vervroegd uitgetreden, de vroegpensioenregeling was inmiddels om zeep geholpen, maar met de bestaande regelingen kunnen uitzingen tot mijn pensioendatum.

In 2022 herkozen als pensioengerechtigde binnen het verantwoordingsorgaan van bpfBOUW.

Daar het in "pensioenland" nogal wat te doen is, probeer ik met mijn kennis de juiste bijdrage te leveren aan het totaal, maar in het bijzonder voor de pensioengerechtigde.

 

Arjen de Geus (1951), Pensioencommissie & Lid Belanghebbendenorgaan (BO)

Arjen was lid van het Verantwoordingsorgaan (VO) van Pensioenfonds Ballast Nedam i.l.
Tevens is hij in het verleden bestuurslid geweest van het Pensioenfonds Ballast Nedam i.l..
 
In 2022 gekozen als pensioengerechtigde binnen het verantwoordingsorgaan van bpfBOUW.
 
Arjen is in het verleden werkzaam geweest in diverse functies binnen Ballast Nedam Infra B.V. en is afgestudeerd Ingenieur.
 
 

 

Rooster van aftreden

20231031 MH Samenstelling Bestuur en Rooster van aftreden

 
 

ICT Commissie: Bert Groeneweg


Kees Wierda, Erelid

Grote belangstelling voor het pensioenfonds en de pensioenmaterie vanwege de slechter wordende resultaten, vooral omdat het fonds, in afwijking van de meeste bedrijfspensioenfondsen, sinds 2004 geen aanspraken meer kan maken op Ballast Nedam NV om eventuele tekorten bij te spijkeren. Kwam tot de conclusie dat individuele vragen en acties richting BNPF geen of weinig effect sorteren en nam daarom met een aantal oud-collega’s het initiatief een VvP op te richten. Tijdens de Algemene Vergadering van november 2018 is Kees tot erelid van de vereniging benoemd. In het voorjaar van 2020 is Kees na een langslepende ziekte overleden